ทำอย่างไร เมื่อต้องถมดินสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียง


ถมดินเหนียว_n การถมดินสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียง มักจะมีปัญหาตามมาเสมอ โดยเฉพาะหากพื้นที่ใกล้เคียงมีบ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆอยู่ ซึ่งตามกฎหมายการถมดินก็ได้มีระบุไว้ว่าหากผู้ใดจะรับถมที่จะต้องไม่ทำให้พื้นที่ใกล้เคียงเดือดร้อนแต่หากจำเป็นควรป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ซึ่งปัญหาจากการถมดินสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่มักจะเกิดขึ้นมากที่สุดคือ น้ำไหลท่วมพื้นที่ใกล้เคียงหรือน้ำไหลเข้าบ้านของผู้อื่นในช่วงที่ฝนตก และยังมีอีกหลายๆปัญหาด้วยกัน ซึ่งหากคุณต้องการถมดินสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียง คุณควรปฏิบัติดังนี้

  1. ป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านของคนอื่นด้วยการจัดวางท่อระบายน้ำให้น้ำไหลไปทางอื่น และหากพื้นที่ข้างเคียงเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ ทำให้น้ำขังได้ง่าย คุณควรทำการป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังยังพื้นที่ข้างเคียงด้วย นอกจากนี้หากคุณทำการป้องกันแล้วแต่น้ำยังไหลเข้าพื้นที่ข้างเคียงอยู่ คุณจะต้องทำการแก้ไขให้กับเขา เพราะถือเป็นความรับผิดชอบที่คุณจะต้องทำนั่นเอง
  2. ไม่ควรถมดินสูงเกินจากสองพันเมตร เพราะจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อเพื่อนบ้านได้ง่าย แต่หากคุณมีความจำเป็นต้องถมเกินจาก 2000 เมตร คุณจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมกับพูดคุยเจรจากับเจ้าของพื้นที่ให้ดีก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง และจะต้องจัดการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
  3. คุณจะต้องถมดินให้ฐานของดินอยู่ห่างจากแนวเขตของพื้นที่ใกล้เคียงพอสมควร โดยเฉพาะหากพื้นที่ใกล้เคียงมีรั้วบ้านด้วย เพราะดินอาจจะถล่มลงไปสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ใกล้เคียงและทำให้รั้วบ้านของเขาพังได้ อีกอย่างช่วงแรกๆที่ถมดินนั้น ดินยังอาจจะมีการทรุดตัวได้อีก ซึ่งในช่วงที่ดินทรุดตัวอาจจะมีดินบางส่วนที่ถล่มลงมา ดังนั้น การถมดินให้อยู่ห่างจากเขตของพื้นที่ใกล้เคียง จึงเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดี
  4. พูดคุยตกลงกับเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงให้เรียบร้อยก่อนทำการถมดิน โดยอาจจะทำเป็นหนังสือสัญญาตกลงกันตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงข้อตกลงระหว่างคุณเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้นั่นเองเพราะบางครั้งการที่คุณตกลงกันปากเปล่า ก็อาจจะเกิดการผิดคำพูดกันได้เช่นกัน

หากคุณไม่อยากมีปัญหาจากการถมที่สูงกว่าพื้นที่ข้างเคียง คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่เรานำมาแนะนำ และควรศึกษาข้อกฎหมายให้ดี เพราะหากการถมดินของคุณก่อให้เกิดปัญหากับพื้นที่ใกล้เคียงหรือถมดินโดยผิดข้อบังคับของกฎหมาย ก็จะทำให้เกิดการร้องเรียน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณได้ และยังอาจจะทำให้คุณต้องเสียทั้งเวลา เสียทั้งเงินอีกด้วยนะคะ